21. 11. 2019
ID: 110305

Zásadní verdikt NSS: Na žalobu proti zamítnutí stavebního záměru pro rozpor s nezákonným územním plánem se roční lhůta nevztahuje

Zdroj: shutterstock.com

Žádost zamítnuta! Důvod? Váš stavební záměr je v rozporu s územním plánem. Jediné razítko úředníka na stavebním úřadě a léta připravovaný developerský projekt a vložená investice mohou být definitivně zmařeny. Může stavebník v takovém případě napadnout nezákonnost daného územního plánu? Nejvyšší správní soud (NSS) vydal zásadní verdikt a rozhodl, že pokud byl stavební záměr zamítnut pro rozpor s územním plánem, nevztahuje se na stavebníka roční lhůta pro napadení územního plánu.

Zkrácení lhůty pro soudní napadení územního plánu z dosavadních tří let na pouze jeden rok přinesla novela soudního řádu správního účinná od 1. 1. 2018.

„Rozhodnutí soudu je v této věci zásadní a dává stavebníkovi širší možnosti obrany proti negativnímu rozhodnutí ze strany stavebního úřadu. Jsme rádi, že soud vzal v potaz naše argumenty v případě kasační stížnosti soukromého investora a zrušil opačné rozhodnutí krajského soudu. Jedná se o jedno z prvních rozhodnutí v této věci vůbec po novele zákona, která do této otázky vnesla značnou nejistotu,“ řekl Vojtěch Faltus, advokát kanceláře specializující se na stavební právo a správní soudnictví.

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland patří mezi Top 15 globálních právních firem. Pracuje pro ni více než 5000 lidí v 67 kancelářích ve 34 jurisdikcích v Evropě, USA, Africe, Asii a na Blízkém východě. Mezi klienty Eversheds Sutherland patří 72 firem ze seznamu Fortune 100 a 61 z FTSE 100. www.eversheds-sutherland.com


Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
 
Tel.:    +420 255 706 500
Fax:    +420 255 706 550
e-mail:    praha@eversheds-sutherland.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz