2. 3. 2020
ID: 110652upozornění pro uživatele

10 otázek pro ... Marka Strádala

Advokát Mgr. Marek Strádal, Taylor Wessing Česká republika. V Taylor Wessing ČR je členem Real Estate. Má zkušenosti v poradenství poskytovatelům co-workingových služeb a při vyjednávání široké škály komerčních nájmů. Zastupoval řadu nadnárodních korporací při vyjednávání nájemních smluv pro potřeby lokálních zastoupení a poboček, zejména pak v pražských kancelářských projektech.

Advokát má ale také zkušenosti v segmentu Energy Regulatory & Renewable Energy Sources, kdy pro významné komoditní obchodníky zajišťoval příslušné licence či pasportizaci zahraničních licencí v oblasti obchodu s plynem a obchodu s elektřinou, a to včetně souvisejících povolení. Je také spoluautorem kapitoly ohledně České republiky v publikaci vydané Oxford University Press s názvem Legal Aspects of EU Energy Regulation (2016).

 

1. Co máte na své práci nejraději?
Možnost podílet se na zajímavých projektech a rozvoji staveb, které tvoří naše město.

2. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Kolegové a přátelé z mého prvního právnického působiště.

3. Ideální dovolená?
Na čerstvém vzduchu.

4. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč?
Dějiny práva – vždy jsem měl moc rád brouzdání nejen českou historií.

5. Čím Vás dokáží studenti překvapit? 
Někdy se jim podaří na věc dívat ze zcela nečekané perspektivy.

6. Co byste vzkázal/a mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Že je to krásná profese, někdy těžká práce a zajímavé povolání.

7. Proč jste se rozhodl/a stát právníkem?
Byl to pro mne zajímavý obor s širokým uplatněním.

8. Kdo Vás v životě - tom pracovním i soukromém - nejvíce motivuje?
Člověk musí především sám sebe motivovat – svou zvídavostí a snahou i ty stokrát opakované úkoly udělat příště zas o nějaký nový prvek lépe.

9. Kde se vidíte za 10 let?
Se svou rodinou.

10. Čím byste byl/a, kdybyste nebyla právníkem?
To už se asi nedozvíme. Možná archeologem?


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz