24. 8. 2011
ID: 76455upozornění pro uživatele

Letní zamyšlení aneb Přechodová lež

Počet nehod na přechodech pro chodce zaviněných řidiči automobilů se v ČR, dle ministerských statistik zdvojnásobil. Zatímco v roce 2000 bylo těchto nehod 446, v loňském roce jich ministerstvo dopravy zaznamenalo 949. A co je nejhorší, umírají zde dospělí lidé i děti. Loni si tyto nehody vyžádaly 16 mrtvých, v roce 2000 to bylo sedm. V mediích jsem nesčetněkrát zachytil větu – chodci si myslí, že na přechodu mají absolutní (!) přednost. Což redaktor, policista či jiný dopravní expert začne vyvracet s takovou vehemencí, že v divácích-řidičích vyvolá dojem, že chodci nemají žádnou (!) přednost na přechodu.

 
Nevím,kde v médiích prapůvodní informace o absolutní přednosti (a zda-li vůbec někdy) zazněla, ale její „vyvracení“ ji mediálně přebilo alespoň tisícinásobně, až si ji po svém osvojili i někteří bezohlednější řidiči i řidičky. 

Rétorický trik s vyvracením „absolutní přednosti“ jsem opakovaně viděl a zažil v našich ulicích, kde jej zneužívají mazanější  řidiči. Ani ne před měsícem jsem viděl (řečeno slovníkem realitních makléřů) v širším centru Brna přecházet sedmdesátníka, jdoucího krokem přiměřenému jeho věku, rozhodně senior nepřecházel nikterak obstrukčně (či, že by bezhlavě skákal pod kola  jihomoravských šoférů) a řidič přibližovadla  vyšší střední třídy na něj sice neslušným,  ale o to více sebevědomým tónem hlasu zaburácel: No jo vy chodci si myslíte, že máte absolutní přednost , že? Přičemž zmíněný důchodce jen realizoval své zákonné právo na nerušené a bezpečné přejití vozovky.  

Nevím zda  se výše citovaný trik s vyvracením virtuální absolutní přednosti učí již v autoškolách, ale někdy  takový dojem mám. Patrně bude ve stejné kapitole,  jak  se probírá  „osoba blízká“.[1] 

S nadsázkou řečeno, myslím si, že do českého správního práva trestního by měla být začleněna nová skutková podstata správního deliktu: šíření „přechodové lži“ či přesněji: šíření „absolutní přechodové lži“! Jinak toto „chytráctví“ z hlav řidičů i redaktorů nezmizí.

Atˇ se to mnohým řidičům líbí či nikoliv – zákon o silničním provozu hovoří jasně: řidič (s výjimkou řidiče tramvaje) musí ex lege  umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit své vozidlo!

Zákony jsou tu od toho, aby chránily slabší, a to jsou v tomto případě jednoznačně chodci!
 
Zvláštní kapitolou je situace, když vstoupíte řádně na zelenou na přechod, a hned tam blikne červená (autor zde mj. kritizuje časté špatné seřízení semaforů nejen např. v jeho  statutárním městě Brně), takže pokud člověk přes přechod neběží jako Usain Bolt, větší či menší část přecházení dokončí tzv. na červenou  - opět jsem mnohokrát zažil – ať již na vlastní kůži či z vyprávění – že řidiči, pak perfidně moralizují : To se to chodí na červenou, že?

Na závěr mi nezbývá než řidičům připomenout starořímské - Festina lente tedy spěchej pomalu!


kolman mala

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
odborný asistent na PF MU v Brně


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Dodejme , že osoba blízká se pomalu stává  minulostí díky  novele  zákona o silničním provozu, která, patrně od 1.1.2012, dává za povinnost zaplatit pokutu majiteli vozidla a nikoliv jeho řidiči.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz