7. 1. 2019
ID: 108639upozornění pro uživatele

Nezaměstnaný neuvolněný zastupitel obce

Komunální politika zajímá nejednoho z nás, ostatně přes 60 000 našich spoluobčanů vykonává funkci obecního (městského) zastupitele. Nedávno jsem se setkal s relativně netradičním dotazem, zda může být člen zastupitelstva obce (tzv. neuvolněný) současně veden v evidenci na Úřadě práce?

Jak to tedy je? 
 
In media res: To že někdo vykonává mandát zastupitele obce (města, městské části, kraje) nebrání jeho současnému zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Se všemi příslušnými právy a povinnostmi z tohoto zařazení a vedení v evidenci spojenými. 

Není pravda, že si nyní nemůžete legálně jakkoliv přivydělat, pokud jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání  na Úřadu práce. (Práci na černo nyní  zde z povahy věci neřešíme.)  

„Pouze“ došlo ke změně, že  od 29. 7. 2017 už není možné přivydělávat si při evidenci na „pracáku“ na základě tzv. dohody o provedení práce (dále též DPP), kam mandát městského (neuvolněného) zastupitele nespadá. 

Cui bono? 

DPP ze zákona zakládá povinnost účasti na sociálním pojištění pouze u výdělku nad deset tisíc korun za měsíc. Pro zaměstnavatele byli takoví „zaměstnanci“ výhodnější. 

Státu se ovšem logicky „nelíbil“ relativně vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných, a to píšeme při vědomí vysoce pozitivní skutečnosti, že v České republice máme nyní nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech osmadvaceti (Velké Británie je stále z právního hlediska členem) zemí Evropské unie, kteří si za pomoci dohody o provedení práce přivydělávali  oficiálně nižší částky, ze kterých pak žádné pojištění do státní pokladny neodváděli. A obcházeli tak tedy za pomoci citovaných DPP své povinnosti na úseku zákonných pojistných.

Právě touto změnou se citované  lidi na DPP snažil a snaží stát motivovat k tomu, aby si našli práci na klasický hlavní pracovní poměr či začali např. podnikat jako tzv. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 

Je samozřejmě otázkou, jak účinnou bude tato změna v praxi a zda se tito  lidé nepřesunou např. do šedé ekonomiky.

Evidovaný nezaměstnaný si tedy může i nyní (konec roku 2018) „přivydělat“ jako zastupitel obce (města, městské části, městyse, kraje), stejně tak může být evidovaný nezaměstnaný členem komisí rady obce či výborů zastupitelstva obce (města, městské části, městyse, kraje). 

Leč fyzická osoba zařazená a vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání nesmí pro obec či město konat žádnou pracovní činnost  ve formě DPP.

Co by se stalo pokud by pro obec pracoval na DPP nějaký uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce? Povstaly by zde nějaké přímé sankce pro obec? Nikoliv pro obec ale pro toho „DPP pracovníka“, jestliže by existoval  pracovní vztah na základě dohody o provedení práce s uchazečem o zaměstnání, mělo by to pro tuto osobu za následek vyřazení  z této evidence na ÚP se všemi právními a ekonomickými aspekty s tím spojenými. 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,  
právní publicista a VŠ pedagog 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz