27. 3. 2015
ID: 96974

10 otázek pro... Václava Vlka

Zdroj: Rödl & Partner

eFocus

Mgr. Václav Vlk je advokátem a associate partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner. Ve své praxi se soustřeďuje zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva včetně práva procesního. Mezi jeho klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou majetkovou účastí. Je autorem mnoha článků zejména z oblasti práva obchodních společností a pracovního práva a pravidelně přednáší na odborných akcích. Patří k autorskému týmu komentáře zákona o obchodních korporacích v nakladatelství Verlag Dashöfer.

Jiná země pro výkon právnického povolání?
Bohužel je naše povolání dost obtížně přenosné přes hranice. Jazykové vybavení i relativní blízkost právních řádů by mě nejspíš směrovaly k angažmá v Německu či Rakousku, ale ani tam by to nebyla plnohodnotná práce. Být třeba lékařem, tak by tyto země byly jasná volba.

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Architektem. Je to skvělá kombinace technického a uměleckého nadání. Právě toto nadání mi ovšem schází.
 
Nevýhody vašeho povolání?
Nečekavé požadavky, které přicházejí v průběhu dne, a bohužel často narušují soustředění i předpokládaný pracovní program.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
S jistou nadsázkou řečeno je špatný každý den, který začíná před devátou.

Nejemotivnější kauza?
Snažím se, abych svou práci dělal bez emocí. Jsou-li emoce přítomny u klientů, mám zájem je spíše mírnit. Vše se lépe řeší s chladnou hlavou.

Největší dosavadní úspěch?
Složení advokátní zkoušky. Přesto či právě proto, že štěstí tam hraje přinejmenším stejnou roli jako znalosti.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Spravedlnost má symbolizovat a garantovat spolehlivě fungující systém stabilních a jasných pravidel a úředních postupů, nikoli osobnost.
 
Nejméně přehledný předpis – a proč?
Obávám se, že s občanským zákoníkem, právnické a zejména pak neprávnické veřejnosti velmi nesnadno přístupným, si ještě zažijeme mnohá nepříjemná překvapení. Bohužel  nepřehledný je i celý český právní řád a každý další nový zákon a téměř každá další změna některého zákona stávajícího tu nepřehlednost dále posilují.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Jsem dalek toho, abych považoval ženy nebo naopak muže za schopnější či méně schopné. Musím však připustit, že některé kolegyně vykazují neobyčejný šarm, který spolupráci s nimi činí ještě příjemnější.

Jak si vyčistit hlavu?
Spojení „vyčistit hlavu“ se mi nelíbí. Připomíná mi vymývání mozků. Ptáte-li se na odpočinek, tak posezení v nekuřácké kavárně mi obvykle vylepší náladu, ať už tam čtu nějaký román nebo se třeba pustím do prostudování pracovních materiálů, do kterého se mi v kanceláři vůbec nechtělo.

Nesplněný sen?
Netrval bych spolu s Karlem Gottem na tom „být stále mlád“, ale přál bych si být stále zdráv.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz