9. 10. 2014
ID: 95642

David Uhlíř: Soudit na Ústavním soudu je pro právníka asi ta nejhezčí práce

Zdroj: JUDr. David Uhlíř

eFocus

Prezident Miloš Zeman oznámil, že by na uvolněné místo ústavního soudce rád poslal místopředsedu České advokátní komory, Davida Uhlíře. „Půjdu-li do Brna, některé klienty nebudu předávat kolegům s lehkým srdcem,“ říká David Uhlíř exkluzivně pro EPRAVO.CZ.

Pane doktore, chcete být ústavním soudcem? A proč jste se rozhodl přijmout návrh prezidenta Zemana? Přeci jen je přesídlení do Brna výrazná desetiletá "odbočka".
To víte, že ano! Soudit na Ústavním soudu je pro právníka asi ta nejhezčí práce, kromě toho se člověk dostane do vybraného kolektivu. K Brnu mám osobní vztah, mám tam hodně přátel a příbuzných. I když jsem Pražák, rodem pocházím z Boskovic, takže by to pro mě taková zeměpisná odbočka nebyla. Po pracovní stránce by to ale skutečně výrazná změna byla.

Co by Vaše případné jmenování ústavním soudcem znamenalo pro Českou advokátní komoru? Jste výraznou osobností české advokacie...
Doufám, že si kontakt s advokátní komorou zachovám, rád bych zůstal členem zkušební komise a občas dál přednášel pro advokáty a koncipienty. Myslím si, že v představenstvu není nouze o výrazné osobnosti, po mém případném odchodu z představenstva by se doplnilo z náhradníků.

Senátoři jsou zatím ve vztahu k nominantům prezidenta veskrze vstřícní. Přesto, o jaké oblasti Vaší činnosti očekáváte případné největší diskuze na půdě Senátu?
Z jednání v Senátu mám respekt a rozhodně si nemyslím, že by senátoři nebyli vybíraví. Předpokládám, že jim možná může přijít kontroverzní moje činnost insolvenčního správce. Pokusím se je přesvědčit, že to není jen zpeněžování cizího majetku, ale v případě oddlužení také občas činnost bezplatného právního poradce, v případě reorganizace konstruktivní práce s viditelným výsledkem. Málo z čeho jsem měl ve svém profesním životě větší radost než kupříkladu z toho, že ČKD Kutná Hora a.s. zůstalo zachováno jako funkční podnik a zaměstnavatel několika set lidí. Nebudu pokrytec, byla to taky práce slušně honorovaná.

Proč by pro Vás měli senátoři zvednout ruku při hlasování?
Myslím si, že složení Ústavního soudu by mělo zahrnovat právníky ze všech sfér – soudce, akademiky i příslušníky svobodných profesí. Posledních několik let se intenzivně zaobírám novým soukromým právem a objevuji v něm stále nové výzvy k výkladu.

Hlasování v Senátu bylo v minulosti kritizováno pro přílišnou "politizaci" budoucích kandidátů na ústavní soudce. Jaká je Vaše pojistka pro nezávislost? Budete se muset pomyslně odstřihnout i od zájmů, které má česká advokacie...
V politice nijak nepůsobím, tak snad nebudu představovat pro nikoho problém politický. A v konkrétních případech bych zkrátka musel nechat nějakou příchylnost k advokátnímu stavu za dveřmi, naopak na advokátní zkušenost se nezapomíná.

Která témata budou vlastně pro ústavní soud v nejbližších letech stěžejní? A u kterých byste rád byl osobně...?
Nejen pro Ústavní soud, ale pro celou právní veřejnost budou hlavními tématy v příštích dvaceti letech nové soukromé právo a dramaticky se vyvíjející vztah mezi právem českým a evropským.

Prezident Zeman Vás navrhuje na uvolněné místo. Nastoupil byste po případném schválení Senátem rovnou do Brna? Zvládnete takto rychlý "přesun"?
Rychlé přesuny mi obtíž nečiní, ale po některých kauzách by se mi stýskalo. Půjdu-li do Brna, některé klienty nebudu předávat kolegům s lehkým srdcem.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz