15. 10. 2015
ID: 99300

Jak psát ústavní stížnosti

Zdroj: epravo.cz, autor: Jan Kolman

eFocus

Teprve na stará kolena jsem zjistil, že jsem celý život psal ústavní stížnosti špatně. Ústavní stížnost totiž není svou podstatou žádný procesní prostředek, řádný ani mimořádný, ale literární útvar svého druhu.

I na různá jiná procesní podání, i na rozličná soudní rozhodnutí, lze nahlížet jako na literaturu. Pro úspěch každého umělce je nezbytné, aby znal své publikum. Jinak se píše povídka do časopisu pro chalupáře a jinak do Playboye. Soudce nalézacího soudu nepíše odůvodnění rozsudku proto, aby přesvědčil strany o správnosti výroku. Jeho auditoriem je odvolací soud a pro něj tvoří. Odvolací soud píše svá odůvodnění rozhodnutí pro soud dovolací. Zatím jsem ale nezjistil, kdo má být předpokládaným publikem Nejvyššího soudu. Soudce zpravodaj Ústavního soudu píše nález pro širokou právnickou veřejnost, se zvláštním přihlédnutím k ostatním soudcům Ústavního soudu. Zjištění, že účastníci řízení nejsou primárními adresáty rozhodnutí, to není můj vynález. Na tuto skutečnost mne upozornila jedna studentka, čímž potvrdila, že při učení se učí hlavně učitel.

Publikem ústavní stížnosti není Ústavní soud jako instituce, ale jeden ústavní soudce - zpravodaj, popřípadě jeho asistent. Během dne musí takový ústavní soudce přečíst a vstřebat dvě stížnosti, kromě toho přečte asi tak další čtyři stížnosti, o kterých rozhodují jeho kolegové ze senátu, jimi připravené návrhy rozhodnutí, návrhy plenárních rozhodnutí, vyjádření ostatních soudců k nim atd. Pak by měl také soudit.

Správný novinový článek musí čtenáře chytit hned titulkem a prvním odstavcem, také by měl obsahovat háelpéčko (hluboký lidský příběh), jak se říká v cynickém slangu médií.

O ústavní stížnosti lze říci něco podobného. Je chyba čekat, že zpravodaj se bude s chutí prokousávat třicetistránkovou stížností a hledat, kde je v ní ukrytá ústavněprávní argumentace. Na začátek patří to nejdůležitější, stručné vylíčení věci a ústavněprávní argumentace. Ocitujte tu nejpodstatnější relevantní judikaturu a literaturu. Můžete-li odkázat na nález Ústavního soudu, neargumentujte rozsudkem vrchního soudu. Buďte struční, ale úplní. Nemůžete odkazovat na svoje předcházející podání v řízení před obecnými soudy, protože je váš čtenář nezná. Vaším hlavním úkolem je přesvědčit soudce – zpravodaje, že bylo porušeno základní právo nebo svoboda vašeho klienta, že věc je závažná a že se jí má opravdu zabývat a věnovat jí svou pozornost. Jinak bude považovat váš návrh za zjevně neopodstatněný a navrhne senátu, aby jej odmítl bez jednání.

Ústavní stížnost není opravný prostředek, soudce nedostane automaticky na stůl celý spis, ale jen vaši stížnost s přílohami. Jestli chcete, aby si ze spisu něco určitě přečetl, kromě posledního rozhodnutí, které napadáte, musíte to ke stížnosti přiložit.

Pokud si soudce – zpravodaj vyžádá spis, jste na dobré cestě. Pokud si ho nevyžádá, budete zpravidla ve ... slepé uličce.

Kromě stručnosti a věcnosti se sluší i střídmost ve vyjadřování a v úpravě. Použití několika typů písma, množství pasáží zvýrazněných tučně, kurzívou nebo podtrženě, to vše signalizuje, že nedostatek logiky a argumentů nahrazujete grafickou úpravou. Poznámky pod čarou nemají v ústavní stížnosti co dělat. Buď je ta poznámka důležitá a pak patří do textu, nebo do stížnosti nepatří vůbec. Nepište oboustranně a trpasličím písmem. Dělejte odstavce a ty číslujte.

Soustřeďte se na hlavní body argumentace. Nemělo by jich být víc jak tři, protože po přečtení vaší stížnosti by měly aspoň dva z nich zůstat v hlavě čtenáře. Před podáním stížnosti požádejte kolegu o to, aby si po vás vaši stížnost přečetl a po přečtení zopakoval její hlavní argumenty. Pokud to nedokáže, udělali jste někde chybu vy – buď při zpracování stížnosti, nebo ve výběru kolegy, kterého jste si vzal do kanceláře.

Na závěr si svůj návrh přečtěte a zvažte, zda bude pro soudce užitečným podkladem, až bude psát své rozhodnutí.

A nakonec jedna hraběcí rada, která se snadno vysloví, ale špatně dodrží – nepište v poslední den lhůty. A zlomte vaz.


JUDr. David Uhlíř,
soudce Ústavního soudu
Názor  byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - srpen 2015.

EPRAVO.CZ Digital - srpen 2015

EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store a Google Play, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


App Store

Google Play


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz