13. 11. 2014
ID: 96066

Právnická firma roku 2014: Reakce vítězů

Zdroj: epravo.cz

eFocus

V pondělí vyhlásila společnost EPRAVO.CZ sedmý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Patnáct předních advokátních kanceláří si odneslo dvacet jedna ocenění, z nich bylo patnáct odborných. Přečtěte si reakce letošních vítězů.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO DOMÁCÍ KANCELÁŘ

„Po mnoha letech byla naším jediným marketingovým počinem práce pro klienty. Letos jsme se rozhodli zúčastnit žebříčku Právnická firma roku 2014 a otestovat si pozici BBH v očích odborníků, veřejnosti a našich klientů. Mimořádný úspěch nás příjemně překvapil. Upřímně si výsledků vážíme a budeme na ně chtít navázat, i když i do budoucna pro nás zůstane stěžejní práce pro klienty.“ Vladimír Uhde, managing partner BBH Praha


PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO MEZINÁRODNÍ KANCELÁŘ

„Jsme hrdí na to, že jsme již potřetí uspěli v tomto žebříčku. Je to ocenění práce celého týmu, které považujeme za obrovský úspěch a velmi si vážíme uznání od klientů a kolegů. Ocenění, jako jsou tato, pomáhají utvrzovat naši pověst coby špičkového právního poradce.“ Jan Myška, partner a vedoucí korporátní praxe Allen & Overy


PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

„Získat nejvyšší ocenění v kategorii právo obchodních společností v roce, kdy celé soukromé právo, tedy i právo obchodní, prodělalo revoluční změnu, je pro nás dvojnásobnou ctí. Těší nás, že jsme dokázali klienty přesvědčit o "nadčasovosti" našich zkušeností a odborné erudici. Díky všem hodnotitelům, klientům, kolegům a výslovně také autorům nových zákonů, profesoru Eliášovi a docentu Havlovi, jejichž přítomnost v PRK našim praktikům umožnila plynulý přechod na novou úpravu.“ Robert Němec, partner advokátní kanceláře PRK Partners


PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽĚ

„Ocenění za naši práci v oblasti hospodářské soutěže si velice vážíme - zvlášť ve světle skutečnosti, že klienti nás vyhledávají především v záležitostech mimořádné finanční hodnoty či zásadního významu a také ve věcech, které jsou skutkově velice komplikované. Právě schopnost pochopit technickou a obchodní podstatu fungování různých odvětví a následně ji přesvědčivým způsobem prezentovat ve světle platného práva jsme vždy považovali za základní pilíř našich úspěchů – a to nejen v oblasti hospodářské soutěže.“ JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., partner kanceláře Weil, Gotshal & Manges


DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY

„Jsme velmi poctěni, že jsme již popáté za sedmiletou existenci tohoto prestižního právnického žebříčku zvítězili v kategorii Developerské a nemovitostní projekty. Toto ocenění potvrzuje absolutní vedoucí pozici naší kanceláře v oblasti práva nemovitostí, na které dlouhodobě klademe velký důraz. Právu nemovitostí se v naší kanceláři věnuje více než dvacet právníků a každý z těchto kolegů má na ocenění svůj nezanedbatelný podíl. Jsme také velice vděčni a zavázáni všem našim klientům za jejich veškerou podporu a důvěru v nás. Bez nich bychom samozřejmě tohoto ocenění nikdy nedosáhli.“ Jiří Stržínek, partner a jeden ze dvou vedoucích realitního týmu pražské kanceláře Dentons.


FÚZE A AKVIZICE

„Děkujeme za toto ocenění, které je opětovným potvrzením úspěšnosti našeho přístupu k M&A transakcím, což je velice specifická kategorie práva. V této oblasti klienti totiž kromě důkladné znalosti právních norem oceňují obchodně orientovaný přístup k řešení právních otázek a související kreativitu, která vyžaduje mimo jiné podrobnou znalost podnikové ekonomiky. Členové našich týmu tyto schopnosti mají. A v tom je naše síla.“ JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), vedoucí partner kanceláře Weil, Gotshal & Manges


RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE

„Ceníme si vítězství v této komplexní a stále významnější právní oblasti. Důvěry klientů, stejně jako uznání hodnotitelů, si proto velmi vážíme. Jsme přesvědčeni, že naše umístění v této kategorii je odrazem mimo jiné i skutečnosti, že naše kancelář zastupovala rozhodující subjekty v naprosté většině nejvýznamnějších insolvencí a restrukturalizací na trhu v posledních několika letech. Věříme, že se nám bude dařit i nadále patřit mezi leadery trhu.“ Robert Klenka, partner BBH odpovědný za oblast insolvence a restrukturalizace


ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE

„Vítězství v tak silně obsazené kategorii, jakou je řešení sporů a arbitráže, si velmi ceníme. Podařilo se nám vybudovat tým profesionálů, kteří táhnou za jeden provaz. Do ocenění se jistě promítl náš široký záběr a zkušenost se všemi typy řešení sporů, od národních soudů, přes vnitrostátní a mezinárodní arbitráže a mediace až po investiční spory. Věřím, že klienti oceňují naši snahu hledat efektivní řešení každého sporu a zaměřit se na dlouhodobé cíle, ne na krátkodobá řešení. Výsledkem naší práce tak často bývá prevence vzniku sporu. Pokud je ale spor nevyhnutelný, pak hájíme zájmy klientů velmi důsledně.“ JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, partner kanceláře ROWAN LEGAL.


BANKOVNICTVÍ A FINANCE

„V naší advokátní kanceláři si zakládáme na jedinečných zkušenostech, bezkonkurenční odbornosti a maximálním nasazení v zájmech klienta. Velmi nás proto těší, že toto naše působení je v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů a finanční regulace takto mimořádně vysoce vnímáno i ostatními. Rádi bychom tímto poděkovali našim klientům za projevenou důvěru, se kterou nám svěřili své nejkomplikovanější případy, a těšíme se na další příležitosti, při kterých budeme moci naši expertízu v oblasti bankovnictví a financí uplatnit, a to jak ve prospěch klientů stávajících, tak i budoucích.“ Tomáš Sedláček, partner BBH


TELEKOMUNIKACE A MÉDIA

„Získání již pátého ocenění v kategorii „Telekomunikace a média“ si velmi ceníme. Znamená to, že se nám daří konzistentně budovat naši odbornost a praxi se stabilním právním týmem a proto jsme schopni přinášet našim klientům vysokou kvalitu právní práce. Klientům tímto děkuji za důvěru a všem právníkům v naší advokátní kanceláři za vynikající práci a podporu.“ Robert Nešpůrek, partner kanceláře Havel, Holásek & Partners odpovědný za vedení praxe


PRACOVNÍ PRÁVO

„Letos mne vyhlášení výsledků zastihlo nepřipravenou - jak jsem se v předchozích letech nemohla vyhlášení vítězů dočkat, nyní mne natolik pohltilo otevření našeho nového vzdělávacího centra Randls Training, že jsem vůbec nevnímala čas. Oznámení, že jsme zvítězili, tak bylo pro mne šokem, že je téměř konec letošního roku – ale jinak to byl samozřejmě šok velmi příjemný. Výhra je pro nás nejen oceněním odvedené práce, ale i potvrzením, že jsme se vydali dobrým směrem a motivací k realizaci dalších nápadů, kterých máme spoustu,“ JUDr. Nataša Randlová, partner a vedoucí pracovněprávního týmu Randl Partners.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Od počátku existence MT Legal usilujeme o to, aby služby našim klientům byly vždy na nejvyšší profesionální úrovni, stejně jako osobní a aktivní přístup ke každému z nich. Vítězství v žebříčku Právnická firma roku 2014 v kategorii „Veřejné zakázky“ je pro naši kancelář potvrzením toho, že toto naše úsilí není marné. Ocenění vnímáme jako kladnou zpětnou vazbu na naše služby nejen od odborné veřejnosti, ale zejména pak od našich klientů. Jejich důvěry si velice vážíme, motivuje nás to k dalšímu zlepšování našich služeb a věříme, že i v budoucnu budeme díky spokojenosti našich klientů nadále hodnoceni jako jedni z nejlepších ve svém oboru.“ Mgr. Tomáš Machurek, partner kanceláře MT Legal


DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

"Právnická firma roku je ocenění, jehož si velmi vážíme. Již po mnoho let skýtá výběr oceněných firem v různých kategoriích representativní obraz situace na trhu právních služeb v České Republice. Jsme též rádi, že do vyhlašovaných kategorií bylo nedávno zařazeno Duševní vlastnictví jako zvláštní kategorie, jak to odpovídá významu tohoto odvětví a reálné situaci na trhu v ČR i v zahraničí. Věříme, že přínos vyhlašování Právnické firmy roku k informování právnické veřejnosti i klientů, zejména korporátních, bude s přibývajícími léty ještě stoupat. Děkujeme našim klientům za důvěru v naši firmu a uděláme maximum pro to, abychom mohli nadále poskytovat špičkové právní služby v oblasti duševního vlastnictví." JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M., managing partner advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol.


PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

„Díky více než dvaceti letem zkušeností v této oblasti pracujeme velmi usilovně na neustálém rozvoji této specializace a snažíme se vždy adekvátně reagovat na překotný vývoj na poli informačních a komunikačních technologií. Nový občanský zákoník nám v tomto směru naštěstí pro specifickou oblast ICT ponechává poměrně široký prostor. Nesmírně si vážíme toho, že jsme v kategorii práva informačních technologií právnickou firmou roku již popáté za sebou.“ JUDr. Josef Donát, LLM, partner kanceláře ROWAN LEGAL


SPORTOVNÍ PRÁVO

„Sport není jen jednou z mnoha zájmových aktivit. Je to styl života. Formuje osobnost, pomáhá sociální integraci, učí nás být součástí v kolektivu, zlepšuje morálně volní vlastnosti. Kdo chce ve sportu uspět, musí prokázat železnou vůli. Ale musí mít také štěstí. A to je na sportu to nejkrásnější. Nedá se do puntíku naplánovat. Sport má tisíce podob, je nevypočitatelný a plný emocí. A proto se i výzvy, které přináší sportovní právo, neustále mění. Jedno však máme se sportovci společné: pro úspěch uděláme vždy maximum. Nikdo nám nezaručí úspěch, ale nikdy se nevzdáváme. Bojujeme za sportovce, vrcholové i ty, kteří sportují jen pro radost. Jsme hrdí na to, že jsme v kategorii Sportovní právo opět uspěli. Dokazuje to, že se píle a odhodlání vyplácejí. A že štěstí přeje připraveným.“ JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., jednatel společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.


TRESTNÍ PRÁVO

„Trestní proces, tedy postup, jehož pomocí má být zjištěno a posléze i prokázáno, že byl  spáchán trestný čin a kdo jej spáchal, je z celé řady důvodů hodně složitý. A není pochyb, že v něm jde o hodně. Donedávna „pouze“  o lidskou čest či pověst, někdy i peníze nebo svobodu. Teď i o dobré jméno a snad i budoucí existenci právnických osob. Obtížnost trestního řízení plyne, krom jiného, z povahy vztahů, regulovaných  trestním zákoníkem. Typicky u tzv. hospodářských trestných činů. A současně i z povahy  vyšetřovacích postupů. Namnoze velmi technicky sofistikovaných ale současně zasahujících základní lidská práva. Přeje-li obecně právo bdělým, v téhle branži je třeba být bdělý opravdu hodně. Jsme potěšeni, že podle názoru druhých patří advokáti Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák s.r.o. mezi ty nejbdělejší.“ JUDr. Tomáš Sokol, partner kanceláře Brož & Sokol & Novák s.r.o.


DAŇOVÉ PRÁVO

„Jsem opravdu velmi potěšen, že se nám i v letošním roce, již potřetí v řadě, podařilo získat titul Právnická firma roku 2014 v oboru daňového práva. Daňové právo je oblast, v které bychom se rádi i nadále profilovali. Osobně věřím, že i díky spojení s renomovanou kanceláří Vorlíčková Partners, jež také disponuje vynikajícími advokáty a daňovými  poradci, se nám podaří udržet se na špici a našim klientům tak nabídnout služby na ještě vyšší úrovni. Děkuji našim klientům za důvěru, která nás zároveň zavazuje a velice si jí vážíme. Děkuji svým kolegům za skvělou práci a v neposlední řadě děkuji i kolegům - advokátům z ostatních kanceláří za spolupráci.“ JUDr. Petr Novotný, managing partner Rödl & Partner Česká republika.


PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU ZA NEJLEPŠÍ KLIENTSKÉ SLUŽBY

„Ocenění za nejlepší klientské služby má pro naši advokátní kancelář obrovský význam a velice si ho vážíme. Pokud jsou naši klienti spokojení, znamená to, že svoji práci děláme dobře. Právě o to nám vždycky šlo. Osobně si cením také skutečnosti, že si naši klienti uvědomují, že kvalitní servis je přes jeho cenu v konečném důsledku přínosnější než právní služby na první pohled sice levné, ale při bližším posouzení také na výrazně nižší kvalitativní úrovni.“ JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., PhD., partner kanceláře Weil, Gotshal & Manges


PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ

„Vítězství v kategorii „Právnická firma roku 2014 pro regionální kancelář“ si velmi ceníme, zejména pak proto, že jsme dokázali obhájit v loňském roce získanou pozici mezi regionálními kancelářemi. Dokázali jsme potvrdit naše silné postavení na regionálním trhu právních služeb, což je pro nás dlouhodobým cílem a současně významným oceněním naší práce a potvrzení správnosti dlouholeté snahy o vybudování silné regionální kanceláře. Tento výsledek patří nejen nám, ale zejména také našim klientům, bez kterých bychom ocenění získat nemohli. Poděkování patří nejen všem členům našeho týmu za práci, kterou pro PPS advokáti s.r.o. vykonali a vykonávají, ale také našim rodinám a blízkým, kteří v důsledku našeho pracovního vytížení často strádají.“  Mgr. Jan Lipavský, partner PPS ADVOKÁTI s.r.o.


PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU – ČESKÁ FIRMA NA MEZINÁRODNÍCH TRZÍCH

„Jsme poctěni, že je naše kancelář dlouhá léta považována za předního poskytovatele právních služeb v regionu střední a východní Evropy. Věříme, že aktuální úspěch potvrzuje výjimečné zkušenosti BBH při expanzi našich klientů na zahraniční trhy a také naší pozici při poskytování služeb pro zahraniční klienty vstupující na český trh. Za toto vítězství vděčíme především našim klientům a tvrdé práci právníků ve všech třech našich pobočkách.“ Tomáš Otruba, mezinárodní managing partner BBH


PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO BONO A CSR

„To, že naše kancelář byla oceněna v několika kategoriích jako doporučovaná, je pro nás cenným uznáním profesionality našich týmů. Ještě větší radost máme z titulu právnická firma roku v oboru společenské odpovědnosti, tím spíše, že jsme toto ocenění získali již podruhé za sebou. Jsme přesvědčeni, že velká advokátní kancelář nemůže mít za cíl jen spokojené vlastní klienty (to je samozřejmou podmínkou), ale měla by se snažit svou autoritou i silou kontaktů sloužit vyšším než jen ryze soukromým cílům. Udělený titul vnímáme jako komplexní ocenění našeho profesionálního úspěchu a užitečnosti pro společnost,“ JUDr. Jaromír Císař, společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz