22. 4. 2014
ID: 94168

Princip teritoriality v exekučním řízení zatím beze shody

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Otázka teritoriality víří české vody dlouhodobě a bez nadsázky se v těchto dnech bojuje o osud exekucí. Poslanec Marek Černoch, předkladatel „teritoriální“ novely exekučního řádu, proto uspořádal na půdě Poslanecké sněmovny odborný seminář. Panel složený napříč politickým i zájmovým spektrem diskutoval o kladech, záporech a možných podobách teritoriality. Přesto bez výsledku.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO 2011) zkraje svého příspěvku avizovala, že Černochův návrh na zavedení krajské teritoriality vláda nepodpoří. A to z jednoho prostého důvodu – resort chce navrhnou vlastní řešení, které bude přijatelné a akceptovatelné pro všechny zúčastněné. Že to bude komplikace přiznala ministryně hned vzápětí. „Je to skoro případ pro civilní mediaci,“ řekla a dodala: „ Ministerstvo spravedlnosti si myslí, že princip teritoriality je velice užitečný a otázka jeho uplatnění by se měla řešit.“ Zároveň dodala, že argumenty pro a proti teritorialitě se jí jeví jako velmi vyvážené. Podle svých slov sama prošla názorovým vývojem a nyní se argumentačně kloní k teritorialitě. „Nakonec jsem za ministerstvo spravedlnosti dospěla k závěru, že se tato otázka musí řešit na úrovni nejvyšší politické – mezi koaličními stranami. Chci souhlas všech koaličních partnerů. V současné době převažují ti, kteří chtějí princip teritoriality zavést. Pokud ale bude politické rozhodnutí neutrální, přikloníme se k argumentům, které uslyšíme častěji,“ uzavřela.

Marek Černoch (ÚSVIT) sice upozornil, že bude s ostatními předkladateli novely bojovat, aby jejich návrh prošel druhým čtením, přesto vyzval ostatní politické subjekty k otevřené diskuzi. „Nejsme jednostranní a nechceme vyvíjet nátlak. Chceme v systému udělat nápravu tak, aby se neděly věci, které se dějí,“ dodal. Černochovu snahu o podpoření normy v druhém čtení kvitoval předseda Hnutí ÚSVIT Tomio Okamura: „Logicky cítíme velké tlaky. Teritorialita by zastavila byznys s chudobou, finálně na to doplácí celá společnost, která musí chudé sanovat a pomáhat těm, kteří nic nemají.“

Platformu pro teritorialitu exekutorů představil na semináři Petr Kučera. Tomáš Hůle z Člověka v tísni pak připomněl, že exekuce se týká 10 procent obyvatel. Zároveň přiznal, že při teritorialitě dojde k snížení vymožených částek. „Zatím ale nevím, jaké řešení je nejlepší,“ dodal. Soudkyně Martina Kasíková má za to, že teritorialita přinese důslednější a efektivnější dohled soudu nad exekucemi. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR zdůraznil, že zamezení místní příslušnosti nezamezí špatnému fungování některých exekutorských úřadu. „Ale ano, omezí to jejich velikost,“ dodal. Stejný argument zastává i Pavel Staněk z České asociace věřitelů a Daniel Hříbal z České bankovní asociace. „Téma je vyhrocené, vyeskalované. Sklouzává to k problémům, které prostě teritorialita vůbec neřeší. Dohled nad chováním exekutora je jiná věc a i s teritorialitou se bude moci exekutor chovat stejně,“ řekl Hříbal.

Ve stejném duchu mluvil také Michal Rudý z Exekutorské komory. „Exekuce jsou celospolečenský problém, ale ne kvůli exekutorům. Spíš pro to, že se tento problém týká velké části obyvatel. Teritorialitou bychom tento problém reálně nevyřešili,“ řekl s tím, že komora připravuje konkrétní znění úprav, a to dvě možnosti. Buď úpravu takzvané nepravé teritoriality (výběrová volnost soukromým věřitelům a teritorialita na institucionální, případně veřejné subjekty) anebo plné teritoriality v krajském modelu. Zároveň dodal, že je řada okresů, kde působí jen jeden exekutor a některé úřady mají problém s obsazením. Svůj příspěvek uzavřel s tím, že „je evidentní, že teritorialita nebude komfortní pro oprávněného. Princip volby je cenný. Když bude náhoda, ke komu se pohledávka dostane, měla by být možnost kontroly kvality, případně i možnost změny exekutora, když nebude dobrý. Navíc, návštěvy dlužníků nejsou v úřadu časté a nezmění se to tím, že bude exekutor blíž. Prostě ti, co chtějí svůj problém řešit, mají i dnes možností řadu.“


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz