NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem

Sbírka:  446/2008 | Částka:  145/2008
23.12.2008

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

446

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky


Ústavní soud rozhodl dne 26. listopadu 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická podle čl. 87 odst. 2 Ústavy České republiky o návrhu navrhovatele - Senátu Parlamentu České republiky - na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem


takto:

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

    • v článcích 2 odst. 1 (dříve 2a odst. 1), 4 odst. 2 (dříve 2c), 352 odst. 1 (dříve 308 odst. 1), 83 (dříve 69b odst. 1) a 216 (dříve 1881) obsažených ve Smlouvě o fungování Evropské unie,

    • v článcích 2 (dříve la), 7 a 48 odst. 6 a 7 obsažených ve Smlouvě o Evropské unii

    • a Listina základních práv Evropské unie

nejsou v rozporu s ústavním pořádkem.


Odůvodnění

( celý nález pouze ve formátu PDF )


Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Rychetský v. r.