NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Sbírka:  273/2019 | Částka:  119/2019
6.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


273

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. října 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb.,
o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


      Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:

Čl. I

      V nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, § 3 včetně nadpisu zní:

˙§ 3

Sazba udržovacího poplatku

      Sazba udržovacího poplatku
a)
podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu

      1.  energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 2 896 000 Kč,

      2.  výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 1 400 Kč,

      3.  obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 934 000 Kč,

      4.  skladu vyhořelého jaderného paliva z energetického jaderného zařízení, 323 000 Kč,

      5.  skladu vyhořelého jaderného paliva z výzkumného jaderného zařízení, 1 400 Kč,

      6.  skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 117 000 Kč,

      7.  úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 241 000 Kč,
b)
podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 48 000 Kč,
c)
podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 161 000 Kč.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.