NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Sbírka:  327/2014 | Částka:  130/2014
23.12.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

327

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. prosince 2014,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení


      Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

      (1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Kčjedna
1 906dvě
2 608tři
3 411čtyři a více
4 113
      (2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Kčjedna
700dvě
957tři
1 252čtyři a více
1 547

§ 2

      Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro
a)
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:


Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100  000
  50 000 -- 99  999
  10 000 -- 49 999

do 9 999jedna
7 623
6 052
5 767
4 913
4 730dvě
10 957
8 807
8 417
7 249
6 998tři
14 903
12 092
11 581
10 053
9 726čtyři a více
18 674
15 283
14 668
12 825
12 430b)
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100  000
  50 000 -- 99  999
  10 000 -- 49 999

do 9 999jedna
4 409
4 409
4 409
4 409
4 409dvě
6 588
6 588
6 588
6 588
6 588tři
9 159
9 159
9 159
9 159
9 159čtyři a více
11 676
11 676
11 676
11 676
11 676§ 3

      Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2015.
§ 4

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Mgr. Marksová v. r.