NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Sbírka:  327/2014 | Částka:  130/2014
23.12.2014
327

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. prosince 2014,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení


      Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

      (1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Kčjedna
1 906dvě
2 608tři
3 411čtyři a více
4 113
      (2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Kčjedna
700dvě
957tři
1 252čtyři a více
1 547

§ 2

      Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro
a)
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:


Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100  000
  50 000 -- 99  999
  10 000 -- 49 999

do 9 999jedna
7 623
6 052
5 767
4 913
4 730dvě
10 957
8 807
8 417
7 249
6 998tři
14 903
12 092
11 581
10 053
9 726čtyři a více
18 674
15 283
14 668
12 825
12 430b)
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100  000
  50 000 -- 99  999
  10 000 -- 49 999

do 9 999jedna
4 409
4 409
4 409
4 409
4 409dvě
6 588
6 588
6 588
6 588
6 588tři
9 159
9 159
9 159
9 159
9 159čtyři a více
11 676
11 676
11 676
11 676
11 676§ 3

      Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2015.
§ 4

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Mgr. Marksová v. r.