NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Sbírka:  106/2014 | Částka:  45/2014
13.6.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

 
106NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. května 2014

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:§ 1Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a)
ve Středočeském kraji

Soubor hornických památek v Březových Horách;

b)
v Jihočeském kraji

1. Vodní pila v Penikově se strojním vybavením,

2. Bechyňský most;

c)
v Plzeňském kraji

Zámek Týnec u Klatov;

d)
v Jihočeském kraji a Plzeňském kraji

Soubor plavebních kanálů na Šumavě

Schwarzenberský kanál

Kaplický potok

Vchynicko-Tetovský kanál;

e)
v Karlovarském kraji

1. Jáchymovská mincovna,

2. Důl Mauritius v Hřebečné,

3. Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým;

f)
v Libereckém kraji

1. Janatův mlýn v Buřanech,

2. Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením;

g)
v Pardubickém kraji

1. Usedlost č. p. 16 v Telecí,

2. Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle,

3. Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích;

h)
v Královéhradeckém kraji

1. Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově,

2. Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku;

i)
v Kraji Vysočina

1. Sklárna v Tasicích,

2. Michalův statek v Pohledi,

3. Zámek Červená Řečice;

j)
v Jihomoravském kraji

1. Železárna Stará huť,

2. Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově,

3. Návesní zvonice v Louce,

4. Usedlost č. p. 12 v Kučerově;

k)
ve Zlínském kraji

1. Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné,

2. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech;

l)
v Moravskoslezském kraji

Kosárna č. p. 146 v Karlovicích.      (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.§ 2      Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.§ 3Účinnost      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.Příloha k nařízení vlády č. 106/2014 Sb.