Poslat článek emailem

*) povinné položky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Sbírka:  324/2018 | Částka:  157/2018
20.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


324

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018
o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů






      Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Toto nařízení upravuje výši úhrady za
a)
zkoušku po ukončeném vzdělávání v základním kmeni,
b)
atestační zkoušku,
c)
závěrečnou zkoušku nástavbového oboru,
d)
závěrečnou zkoušku funkčního kurzu,
e)
aprobační zkoušku a
f)
závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu.

§ 2

Výše úhrady

      (1) Výše úhrady činí za
a)
první opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 3 500 Kč,
b)
druhé a třetí opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 5 000 Kč.

      (2)  Výše úhrady činí za
a)
atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
b)
první opakování atestační zkoušky 3 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
c)
druhé opakování atestační zkoušky 5 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč.

      (3)  Výše úhrady činí za
a)
závěrečnou zkoušku nástavbového oboru 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
b)
první opakování závěrečné zkoušky nástavbového oboru 3 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
c)
druhé a každé další opakování závěrečné zkoušky nástavbového oboru 5 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč.

      (4)  Výše úhrady činí za
a)
závěrečnou zkoušku funkčního kurzu 500 Kč,
b)
první opakování závěrečné zkoušky funkčního kurzu 3 500 Kč,
c)
druhé a každé další opakování závěrečné zkoušky funkčního kurzu 5 000 Kč.

      (5)  Výše úhrady činí za
a)
aprobační zkoušku 7 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  písemnou část činí 3 000 Kč,

      2.  ústní část činí 4 000 Kč,
b)
první opakování aprobační zkoušky 10 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  písemnou část činí 4 000 Kč,

      2.  ústní část činí 6 000 Kč,
c)
druhé a každé další opakování aprobační zkoušky 15 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  písemnou část činí 6 000 Kč,

      2.  ústní část činí 9 000 Kč.

      (6)  Výše úhrady činí za
a)
závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
b)
první opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu 3 500 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
c)
druhé opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu 5 000 Kč, přičemž úhrada za

      1.  teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,

      2.  praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč.

§ 3

Přechodná ustanovení

      (1)  Výše úhrady za písemnou část aprobační zkoušky podle § 2 odst. 5 písm. a) bodu 1 se sníží o výši úhrady za písemný test odborných znalostí, která byla uhrazena podle § 2 odst. 3 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.

      (2)  Výše úhrady za písemnou část prvního opakování aprobační zkoušky podle § 2 odst. 5 písm. b) bodu 1 se sníží o výši úhrady za písemný test odborných znalostí, která byla uhrazena podle § 2 odst. 3 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.

      (3)  Výše úhrady za písemnou část druhého a každého dalšího opakování aprobační zkoušky podle § 2 odst. 5 písm. c) bodu 1 se sníží o výši úhrady za písemný test odborných znalostí, která byla uhrazena podle § 2 odst. 3 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.

§ 4

Zrušovací ustanovení

      Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.




Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.





Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.