NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  20/2009 | Částka:  7/2009
23.1.2009

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

20

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. ledna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:
Čl. I

      Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb. a nařízení vlády č. 79/2008 Sb., se mění takto:      1.  Příloha č. 1 zní:
˙Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
      2.  Příloha č. 2 zní:
˙Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
      3.  Příloha č. 3 zní:
˙Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra:


MUDr. Mgr. Langer v. r.