NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

Sbírka:  335/2019 | Částka:  142/2019
17.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


335

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., se mění takto:

      1.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

––––––––––––––––––––

˙2)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /1827 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančního limitu pro koncese. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /1829 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/ /1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce.˙.

      2.  V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka ˙3 873 000 Kč˙ nahrazuje část-kou ˙3 568 000 Kč˙.

      3.  V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka ˙5 944 000 Kč˙ nahrazuje část-kou ˙5 494 000 Kč˙.

      4.  V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka ˙11 915 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙10 989 000 Kč˙.

      5.  V § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 písm. b) a v § 4 se částka ˙149 224 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙137 366 000 Kč˙.

      6.  V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se částka ˙20 172 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙19 257 000 Kč˙.

      7.  V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 5 písm. b) se částka ˙26 897 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙25 676 000 Kč˙.

      8.  V § 5 písm. a) se částka ˙2 151 000 Kč˙ nahrazuje částkou ˙2 054 000 Kč˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:


Ing. Dostálová v. r.