NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. května 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  127/2007 | Částka:  48/2007
7.6.2007

Derogace

Novelizuje: 503/2000
Je rušen: 351/2013
127

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku,
ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 770 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb. a nařízení vlády č. 511/2005 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 se slovo ,,informatiky" nahrazuje slovem ,,vnitra".

      2.  V § 7a se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra a informatiky:


MUDr. Mgr. Langer v. r.