SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 2. prosince 2019 o vydání cenových rozhodnutí

Sbírka:  333/2019 | Částka:  140/2019
17.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


333

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 2. prosince 2019
o vydání cenových rozhodnutí


      Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 4/ /2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

      Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/ /2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. listopadu 2019, v částce 7, cenové rozhodnutí č. 5/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. listopadu 2019, v částce 8, a cenové rozhodnutí č. 6/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. listopadu 2019, v částce 9. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2020.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.