SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sbírka:  61/2016 | Částka:  38/2016
14.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


61

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s.,
o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou
o programu pracovní dovolené


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 4. října 2016 a ze dne 21. října 2016 byl v souladu s článkem 6 Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené1) stanoven maximální počet 200 víz k pracovní dovolené vydávaných v jednom kalendářním roce Českou republikou pro občany Chilské republiky, kteří o ně požádají a splní požadavky podle čl. 5 Dohody.

––––––––––––––––––––
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná v Praze dne 7. října 2015, byla vyhlášena pod č. 55/2016 Sb. m. s.