Poslat článek emailem

*) povinné položky

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu

Sbírka:  52/2017 | Částka:  29/2017
5.9.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

52

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2016 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu.

      Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 16 dne 21. června 2017.

      Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Srbskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 19571).

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.

––––––––––––––––––––
1)
č. 4/1958 Sb.