SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky

Sbírka:  60/2016 | Částka:  38/2016
14.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


60

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2016 byla v Pekingu podepsána Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.