SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti

Sbírka:  53/2017 | Částka:  29/2017
5.9.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

53

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2013 byla v Kumamoto přijata a jménem České republiky podepsána Minamatská úmluva o rtuti.

      S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 19. června 2017.

      Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení České republiky:

      ˙V souladu s článkem 30 odst. 5 Minamatské úmluvy o rtuti Česká republika prohlašuje, že pro ni vstupuje kterákoli změna přílohy Úmluvy v platnost pouze po uložení její ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu vztahující se k této změně.˙

      Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 31 odst. 1 dne 16. srpna 2017. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 17. září 2017.

      Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD