SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací

Sbírka:  56/2016 | Částka:  34/2016
7.10.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

56

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 2010 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací.

      Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

      Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. srpna 2016.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.