SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau

Sbírka:  76/2017 | Částka:  39/2017
15.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


76

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 1984 bylo v Berlíně podepsáno Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín -- Bad Schandau.

      Ujednání vstoupilo v platnost na základě § 11 odst. 1 dnem podpisu. České znění Ujednání se vyhlašuje současně.