SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. prosince 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019

Sbírka:  339/2019 | Částka:  143/2019
17.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


339

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. prosince 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 14. prosince 2019


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019.

      Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 182/2019 Sb., č. 194/2019 Sb., č. 214/2019 Sb. a č. 235/2019 Sb. se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
9
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
3 902
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2 132
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
53

v tom podle volebních stran:

  53   Občanská demokratická strana
1

  80   Nezávislý kandidát
7

  90   Sdružení nezávislých kandidátů -- místní sdružení celkem
42

470   Sdružení STAN, NK
3
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

               nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

               nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.