SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. září 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019

Sbírka:  239/2019 | Částka:  102/2019
18.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


239

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. září 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019.

      Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 105/2019 Sb., č. 113/2019 Sb., č. 116/2019 Sb., č. 124/2019 Sb., č. 134/2019 Sb., č. 144/2019 Sb. a č. 145/2019 Sb. se dne 14. září 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/ /2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
11
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
3 108
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
1 765
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
71

v tom podle volebních stran:

        7  Česká strana sociálně demokratická
0

      47  Komunistická strana Čech a Moravy
0

      80  Nezávislý kandidát
5

      90  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
66
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

            nevyskytlo se,

      seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

            nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.