SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 17. června 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019

Sbírka:  147/2019 | Částka:  62/2019
19.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


147

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 17. června 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 15. června 2019


      Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019.

      Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 55/2019 Sb. se dne 15. června 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

      Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
1
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
343
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
230
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
7

      v tom podle volebních stran:

       90  Sdružení nezávislých kandidátů -- místní sdružení celkem
7
     759  Česká Suverenita
0
e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

      seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

                              nevyskytlo se,

      seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

                              nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.