SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 27. května 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

Sbírka:  132/2019 | Částka:  57/2019
28.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


132

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 27. května 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu
konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019


      Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb: