USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření

Sbírka:  109/2020 | Částka:  42/2020
19.3.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


109

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. března 2020 č. 262
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vláda

I.  schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen ˙OSVČ˙) ˙ ošetřovné;

II.  ukládá

1.  místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,

2.  obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;

III.  zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy,
obecní živnostenské úřady


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.