Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Sbírka:  51/1989 | Částka:  13/1989
17.5.1989

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF.