VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2019 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

Sbírka:  151/2019 | Částka:  64/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


151

VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí
zahájení vydávání československých platidel


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 3. července 2019 se ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen ˙pětisetkoruna˙).

      (2)  Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Pětisetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,65 mm. Při ražbě pětisetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,50 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 25 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně pětisetkoruny je motiv části rubové strany první československé stokorunové státovky vzoru 1919. V levé spodní části mincovního pole je šikmo umístěný text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, pod kterým se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙500 Kč˙. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna při pravém spodním okraji mince.

      (2)  Na rubové straně pětisetkoruny je ztvárněn motiv části lícní strany první československé stokorunové státovky vzoru 1919. V levé spodní části mincovního pole je ve třech řádcích šikmo umístěný text ˙ČESKOSLOVENSKÁ PLATIDLA 1919--2019˙. Při pravém spodním okraji mince jsou umístěny iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny ˙L˙ a ˙Ch˙.

      (3)  Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. července 2019.
Guvernér:


v z. Ing. Nidetzký v. r.


viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 151/2019 Sb.Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel


(lícní a rubová strana)\raster="rg5" \raster="rg3"