VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2005, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  506/2005 | Částka:  176/2005
28.12.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

506

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb., vyhlášky č. 139/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 312/1998 Sb., vyhlášky č. 320/1999 Sb., vyhlášky č. 73/2000 Sb., vyhlášky č. 72/2001 Sb., vyhlášky č. 552/2002 Sb. a vyhlášky č. 365/2004 Sb., se mění takto:

      1.   V § 28 odst. 2 se za slova ,,účastníkem odboje6)" vkládají slova ,,nebo osobou uvedenou v § 49 odst. 4 větě třetí".

      2.   V § 36 odst. 4 se částka ,,3 920 Kč" nahrazuje částkou ,,4 200 Kč", částka ,,9 124 Kč" se nahrazuje částkou ,,9 900 Kč", částka ,,2 170 Kč" se nahrazuje částkou ,,2 300 Kč" a částka ,,5 624 Kč" se nahrazuje částkou ,,6 000 Kč".

      3.  V § 37 odst. 2 se částka ,,6 000 Kč" nahrazuje částkou ,,6 500 Kč".

      4.   V § 49 se na konci odstavce 4 doplňuje věta ,,Pečovatelská služba se rovněž poskytuje bezplatně osobám, které
a)
jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, pokud neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
b)
byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců.".      5.  Příloha č. 2 zní:

,,Příloha č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

      6.  Příloha č. 5 zní:
,,Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr:


Ing. Škromach v. r.