VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2011 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Sbírka:  429/2011 | Částka:  150/2011
28.12.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

429

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2011
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

      Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b)
osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné

§ 2

      Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)
64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

      Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a)
64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-din,
b)
96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

      Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a)
34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)
36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)
34,70 Kč u motorové nafty.

§ 5

      Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:


Dr. Ing. Drábek v. r.