VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013

Sbírka:  392/2012 | Částka:  144/2012
23.11.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

392

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2012
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013


      Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012, se zrušuje.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 392/2012 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 392/2012 Sb.