VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

Sbírka:  159/2005 | Částka:  59/2005
28.4.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

159

VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005,
kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací


      Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen ,,zákon") k provedení § 113 odst. 9 zákona:

§ 1

      (1)  Průkaz k výkonu státní kontroly elektronických komunikací (dále jen ,,průkaz"), kterým se prokazují pověřené osoby1) při výkonu státní kontroly elektronických komunikací, je vytištěn na bílé obdélníkové kartě o rozměrech 82 mm x 51 mm. Průkaz je pokryt čirou laminační fólií se zaoblenými rohy.

      (2)  Tisk přední strany je proveden na bílém podkladě s velkým státním znakem České republiky a s názvem ,,ČESKÁ REPUBLIKA -- ČESKî TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD" v horní části průkazu. Uprostřed přední strany v dolní části průkazu je nalepena kulatá průhledná holografická fólie o velikosti 20 mm, na které se objevuje ochranná známka Českého telekomunikačního úřadu. Levá část přední strany obsahuje text ,,Průkaz k výkonu státní kontroly elektronických komunikací", příjmení a jméno pověřené osoby, číslo průkazu a místo a datum vydání. Na přední straně průkazu v pravé části je fotografie pověřené osoby; pro technické provedení fotografie se obdobně použije ustanovení zvláštního právního předpisu o požadavcích na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu2).

      (3)  Zadní strana průkazu obsahuje poučení pro povinné osoby1), podpis předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, podpis pověřené osoby a poučení pro nálezce tohoto průkazu.

§ 2

      Vzor průkazu je upraven v příloze této vyhlášky.


§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.Ministr:


Mlynář v. r.

Příloha k vyhlášce č. 159/2005 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 113 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
2)
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.