VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2019 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Sbírka:  219/2019 | Částka:  93/2019
30.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


219

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2019
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu
daně z přidané hodnoty a daní z příjmů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 295/2012 Sb. a zákona č. 391/2015 Sb.:

§ 1

      Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve větě první přílohy k této vyhlášce.

§ 2

      Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.

§ 3

      Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.

§ 4

      Vyhláška č. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.

§ 5

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 219/2019 Sb.