VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2019, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

Sbírka:  252/2019 | Částka:  109/2019
4.10.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


252

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2019,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků
a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb.,
o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů
a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka
(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) a § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 105/2011 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

      Ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. a vyhlášky č. 391/2017 Sb., se § 22b a 22c včetně nadpisů zrušují.
ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

Čl. II

      Příloha k vyhlášce č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V bodě 1 se slova ˙specialista tradiční čínské medicíny,˙ zrušují.

      2.  V bodě 2 se slova ˙terapeut tradiční čínské medicíny,˙ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.