VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011 o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Sbírka:  388/2011 | Částka:  136/2011
12.12.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

 
388

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

      Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

      Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:


Dr. Ing. Drábek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 388/2011
Sb.