ZÁKON ze dne 15. října 2019, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sbírka:  276/2019 | Částka:  120/2019
6.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


276

ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:

      1.  V názvu zákona se slova ˙a velkoobchodě˙ zrušují.

      2.  V nadpisu § 1 se slova ˙a velkoobchodě˙ zrušují.

      3.  V § 1 odst. 1 se slova ˙a velkoobchodě˙ zrušují.

      4.  V § 1 odst. 2 se slova ˙a velkoobchodě˙ zrušují.

      5.  V § 1 odst. 3 písm. f) se slova ˙a velkoobchodu˙ zrušují.

      6.  V § 3 odst. 1 se slova ˙nebo velkoobchodě˙ zrušují.

      7.  V § 3 odst. 1 se slovo ˙anebo˙ nahrazuje slovem ˙nebo˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.


Zeman v. r.


Babiš v. r.