ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  49/2019 | Částka:  19/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


49

ZÁKON
ze dne 31. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se za slova ˙27. červen -- Den památky obětí komunistického režimu˙ vkládají slova ˙ , 8. říjen -- Památný den sokolstva˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


v z. Brabec v. r.