Vyhláška ze dne 7.3.1944, kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 20. března 1942, Sb. č. 95, o živnostenském zcizování cukroví v některých podnicích a ambulantními živnostmi

10.3.1944 | Sbírka:  58/1944 Sb. | Částka:  28/1944ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 95/1942 Sb.
Pasivní derogace: 118/1945 Sb.
58/1944 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 7. března 1944,
kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 20. března 1942, Sb. č. 95, o živnostenském zcizování cukroví v některých podnicích a ambulantními živnostmi.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 414:
Čl.I.
§ 2 vyhlášky Sb. č. 95/1942 zní:
"Prodavači v trhových stáncích s nestálým stanovištěm a tak zvaní potulní obchodníci smějí prodávati jen cukroví, jehož odběr je vázán na ústřižky lístků na chléb."
Čl.II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení.
Hrubý v. r.