Vyhláška ze dne 21.6.1949 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském

21.6.1949 | Sbírka:  1576/1949 Ú.l.II | Částka:  185/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 115/1948 Sb.
1576/1949 Ú.l.II
Vyhláška
ministryně výživy
ze dne 21. června 1949
o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském
Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, vyhlašuji, že tímto zákonem byly dne 1. ledna 1948 znárodněny tyto podniky a závody:
Pivovary:
1. Pivovar fy "Seidl & Grulich, komanditní společnost", Hronov (maj. komanditní společnost),
2. "Jaroslava Šilingera pivovar a sladovna", Jince, okr. Hořovice (maj. Jaroslav Šilinger),
3. Pivovar a sladovna fy "Emanuel Urban", Unhošť, okr. Kladno (maj. veř. obch. spol.).
Znárodněním nabývá Československý stát vlastnictví znárodněných podniků v rozsahu § 4 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., ve znění zákona č. 115/1948 Sb.
O rozsahu znárodnění tohoto podniku bude rozhodnuto zvláštním výměrem.
Tato vyhláška má účinek doručení.
Ministryně:
Ing. Jankovcová v. r.