Vyhláška ze dne 7.8.1923 o vydání pětníků měny československé

10.8.1923 | Sbírka:  167/1923 Sb. | Částka:  73/1923ASPI

Vztahy

Nadřazené: 166/1923 Sb.
Pasivní derogace: 267/1941 Sb., 67/1933 Sb.
167/1923 Sb.
Vyhláška
bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 7. srpna 1923
o vydání pětníků měny československé.
Podle vládního nařízení ze dne 7. srpna 1923, č. 166 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček pětníky měny československé.
Ministr financí:
Bečka v. r.
Členové Bankovního výboru:
Dr. Emil Roos v. r.
Ferd. Kellner v. r.
Popis a kresba pětníku.
Na líci pětníku jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"v jedné řádce s dvěma hvězdičkami jako ukončením a s letopočtem ražby.
Na rubu jest část Karlova mostu v Praze o třech pilířích, pod ním jedenáct vlnovek znázorňujících slohově Vltavu a uprostřed nich kruh s označením "5". Vedle pravého pilíře jest značka autorova š.
Okraj jest hladký, po obou stranách jest plochá obruba. Průměr mince jest 16 mm.