Vyhláška ze dne 25.10.1978 o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962

30.10.1978 | Sbírka:  124/1978 Sb. | Částka:  29/1978ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Aktivní derogace: 110/1962 Sb., 45/1953 Sb.
124/1978 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního ministerstva financí
ze dne 25. října 1978
o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1
(1) Mince po 5 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a názvem státu "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" 1) i vzoru 1962 s novým státním znakem a názvem státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" 2) se stahují z oběhu uplynutím dne 31. prosince 1978.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1979 do 30. června 1979 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1979 do 30. listopadu 1979 včetně jen pobočky Státní banky československé.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.
2) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.