Výnos ze dne 4.12.1979 o další aktualizaci jednotné klasifikace zemí

22.12.1979 | Sbírka:  3668/79-03 | Částka:  28/1979ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.