Vyhláška ze dne 22.1.1980 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. vyročí narození Petra Parléře

15.2.1980 | Sbírka:  13/1980 Sb. | Částka:  3/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
13/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 22. ledna 1980
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti 650. výročí narození stavitele Petra Parléře se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost stokoruny je 15 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vlis vlnovky a tečky.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je stylizované znázornění gotické klenby, v jejíž horní části je státní znak Československé socialistické republiky. Pod státní znakem je v pěti řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je na pozadí stylizované gotické klenby poprsí Petra Parléře. Pod poprsím je jméno "PETR PARLÉŘ" a letopočty "1330 - 1980". Autorem návrhu mince je akademický sochař Jiří Harcuba, jehož značka "H" je umístěna uprostřed dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince