Vládní nařízení ze dne 13.12.1923, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1924

27.12.1923 | Sbírka:  239/1923 Sb. | Částka:  116/1923ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 239/1923 Sb., 305/1922 Sb.
Pasivní derogace: 239/1923 Sb.
239/1923 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 13. prosince 1923,
kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1924.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.:
Článek I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, prodlužuje se na rok 1924.
Článek II.
Nařízení toto působí dnem 1. ledna 1924. Provedou je všichni členové vlády.
Švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
Bechyně v. r.