Vyhláška ze dne 21.4.1980 o vydání pamětních stříbrných stokorun při příležitosti Československé spartakiády 1980

19.5.1980 | Sbírka:  56/1980 Sb. | Částka:  16/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
56/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 21. dubna 1980
o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti konání Československé spartakiády v roce 1980 se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.
(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je hladká.
§ 2
(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je v horní části státní znak Československé socialistické republiky. Po stranách státního znaku je označení hodnoty vlevo číslem "100", vpravo zkratkou "Kčs". Pod státním znakem je ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".
(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed zástupu cvičenek se vzpaženýma rukama zevnitř a unoženou levou nohou v naznačení pohybu. V opisu zleva v neuzavřeném kruhu je text "ČESKOSLOVENSKÁ SPARTAKIÁDA". Letopočet "1980" je v řádku v levé horní části stokoruny. Autorem návrhu je akademický sochař Ladislav Kozák, jehož značka "LK" je umístěna pod špičkou levé nohy první cvičenky.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince