Vyhláška ze dne 13.3.1924 o vydání dvouhaléřů měny československé

17.3.1924 | Sbírka:  56/1924 Sb. | Částka:  31/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 55/1924 Sb.
Pasivní derogace: 154/1928 Sb.
56/1924 Sb.
Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 13. března 1924
o vydání dvouhaléřů měny československé.
Podle vládního nařízení ze dne 13. března 1924, č. 55 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva financí v příštích dnech vydávati u svého hlavního ústavu v Praze i u všech svých odboček dvouhaléře měny československé.
Ministr financí:
Bečka v. r.
Členové Bankovního výboru:
Dr. Vilém Pospíšil v. r.
Dr. Emil Roos v. r.
Popis a kresba dvouhaléře.
Na líci dvouhaléře jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce s dvěma hvězdičkami jako ukončením a s letopočtem ražby.
Na rubu jest část Karlova mostu v Praze o třech pilířích, pod ním jedenáct vlnovek znázorňujících slohově Vltavu a uprostřed nich kruh s označením "2". Vedle pravého pilíře jest značka autorova.
Okraj je hladký, po obou stranách jest plochá obruba. Mince jest z čistého zinku o průměru 17 mm.