Výnos ze dne 7.6.1984 o vybavení rekreačních plavidel plujících v režimu mezinárodní plavby lodními dokumenty

11.10.1984 | Sbírka:  22 690/1983-025 | Částka:  20/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 26/1964 Sb., 61/1952 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.